Daniel Fallström – ”en verklig skald med mycken känsla”

Publicerad 2013-08-05 i kategorin Porträtt | 10 Comments »

Daniel Fallström

Daniel Fallström

 • Daniel Fallström (1858–1937), svensk poet, författare, journalist, översättare och teaterkritiker.
 • Mest känd för dikter om Stockholm och dess skärgård, om kärlek och om historiska motiv. Samt för ”Rosen och fjärilen”, tonsatt av David Almerén.
 • Värd att minnas som en ”verklig skald med mycken känsla och stor friskhet och klangfullhet i formen” (Svenskt biografiskt handlexikon) och en ”talman för ögonblickets stämning” (Oscar Levertin).

För hundra år sedan var Daniel Fallström het. Societetsdamer flockades vid hans högläsningar. Han anlitades till invigningar och jubileer. Fotografen Henry Goodwin dedicerade ett praktverk med Stockholmsbilder till honom. Och när Ernst Rolf 1918 ville ha ett finkulturellt inslag i sin varieté var det Fallström han anlitade.

Hvita Syrener

Hvita Syrener

Men knappt var skalden i jorden förrän han förklarades passé. Lejonparten av frukten av hans ”yviga, allmänromantiska stil” dömdes ut redan i förordet till det postuma urval dikter som kom dödsåret 1937. Kvar blev ett knippe oförarglig stämnings- och blomsterpoesi. Inte alls de dikter som fångade mig när jag som tjugoåring fann Fallströms Valda dikter för en spottstyver. Nej, det som tjusade mig var tvärtom just de yviga dikterna – yviga som skaldens egna mustascher!

Fallström var kanske inte en stor diktare – inte jämfört med en Heidenstam eller Karlfeldt. Men han var en sann diktare som lät sin penna styras mer av känslans omedelbara ingivelse än av litterär eller kommersiell beräkning. Han diktade om det som föll honom in för stunden och hans verk har därför en befriande brist på linje och ”program”. Högt och lågt blandas om vartannat. I hans kanske vackrast formgivna diktsamling, Hvita syrener (1905), finns allt från storsvensk patriotism (”Svenska lejon…!”) till bohemedekadent skörlevnad (”Absint”) och däremellan överraskas man av det sociala patos med vilket skalden i ”Inför domarn” tar ställning för en fattig ensamstående mor som i desperation dränkt sitt barn.

Måste jag välja en enskild favorit ur Fallströms œuvre blir det ”Man restaurerar”, på ytan en kritik mot tidens renoveringar av historiska byggnader, i grunden en appell för känslans primat:

Kritiken synar, finner verket godt:
i tidens stil man troget restaurerat.
Man ljuger skändligt, tro mig, stolta slott,
det är din ålderdom man profanerat.

Väl lysa rummen uti ren gotik,
och väggpanelningen är präktigt skuren,
men alla dina minnen ligga lik,
och romantiken flyktat öfver muren.

Daniel Fallström själv ligger sedan länge lik. Men hans romantik borde få leva – ju yvigare desto mer!

Fredrik Tersmeden är arkivarie vid Lunds universitet, vice ordförande i det litterära Fakirensällskapet och populärhistorisk skribent.


Läs mer


Projekt Runeberg har digitaliserat fyra av Fallströms verk (däribland Samlade dikter I-II), de flesta dock ännu föga korrekturlästa. Någon fylligare enskild skildring av hans liv än Birgitta Lagers artikel i Svenskt biografiskt lexikon torde tyvärr inte finnas.

 


10 Comments on “Daniel Fallström – ”en verklig skald med mycken känsla””

 1. 1 Rosman said at 09:37 on August 5th, 2013:

  Kul bekantskap, ny för mig. Ögnade snabbt artikeln i Svenskt Biografiskt Lexikon och fattar att F. var en “snabbpoet” som inte satte en ära i att vara svårförstådd utan i stället tillgänglig. Dessutom en “dryckeskämpe” som satte sin trogna fru på prov. Hm, finns väl några sådana även i våra dagar!

  Bra folkbildning!

 2. 2 Lotten Bergman said at 10:03 on August 5th, 2013:

  Intressant och välskrivet! Och sickna ståtliga mustascher!

  Nu hittade jag två kåserier av honom, skrivna redan 1883:
  http://runeberg.org/fdfragment/0067.html

  Stilexempel:

  Nå väl, jag träffade R. i Visby.

  »Ni borde ha blifvit sjöman, min herre!»

  Han skakade på hufvudet och svarade:

  »Bah, menniskan är ett så besynnerligt djur: hade jag blifvit sjöman, hade jag sannolikt kommit att sätta mera värde på landbacken. Som det nu är, är sjön mitt medel mot ledsnaden: jag dränker den i kölvattnet.»

 3. 3 Ullah said at 11:04 on August 5th, 2013:

  Jag älskar när diktare rimmar ordentligt!
  Och hade jag varit en dam för 100 år sedan hade jag lätt varit med och flockats kring honom.

 4. 4 Olle Bergman said at 12:38 on August 5th, 2013:

  Se hur vacker boken Gyllene Liljor är.
  Får mig att tänka på de vackra Oscar Levertin-volymer man kunde bläddra i på den pågående Carl Larsson-utställningen på Konstakademien.

  http://www.bokborsen.se/Daniel-Fallström/Gyllene-Liljor/1164314

 5. 5 Ökenråttan said at 17:08 on August 5th, 2013:

  Dikten “Man restaurerar” måste vara en känga åt arkitekten Helgo Zetterwall, han som Carl Larsson talade om som “riksolyckan Zetterwall”. HZ var tokig i att restaurera bort allt gammalt från dom kyrkor o.dyl. som han kastade sej över. Hans mål var att återföra kyrkorna till deras ursprungliga skick, hur han nu tänkte sej att lista ut det.” Ett omdöme om hans framfart: “Med stor teknisk skicklighet men också med en för de historiska monumenten ödesdiger konsekvens tillämpade Z. detta abstrakta stilriktighetskrav vid sina genomgripande restaureringar av domkyrkorna.” Och det var domkyrkorna i Lund, Linköping, Strängnäs, Skara, Kalmar och Uppsala som drabbades

 6. 6 Bengt O. said at 22:07 on August 5th, 2013:

  Fallström var en av de första poeter som blev offer för Nils Hasselskogs pastischer ( som A:lfr-d V:stl-nd). Tyvärr har jag inte mina böcker tillgängliga så jag kan inte exemplifiera. Men det var roligt att han uppmärksammades även här. Tack.

 7. 7 Lotten Bergman said at 11:13 on August 6th, 2013:

  Ökenråttan: Om Minnesvärt-projektet fortsätter i höst, måste vi ju se till att ”riksolyckan Zetterwall” får en egen text.

 8. 8 Fredrik Tersmeden said at 15:45 on August 8th, 2013:

  Var det inte Heidenstam som någon gång raljerade med Zettervalls (eller en likasinnad arkitektkollegas) restaurering genom att förklara att i och med denna hade “thenna gambla byggnad blifwit ännu gamblare”?

 9. 9 Maria Lindberg Howard said at 21:36 on August 15th, 2013:

  Roligt att läsa om den här skalden. “Vårt vackra Stockholm” av Henry B Goodwin gavs ut 1920 till förmån för Daniel Fällström-fonden. Har hittat den på ett antikvariet för strax över 13 000 kr. 🙂

 10. 10 Marcus Björk said at 12:58 on August 18th, 2013:

  Aha! Det är sådana som Zettervall han gisslar där ja. Ingen ruinromantik där inte. Det är ju faktiskt tänkvärd kritik så här i efterhand, även om den rent apokalyptiska arkitektur som översköljde vårt land efter dessa herrars död, för mig ändå får Zettervall att framstå i en relativt god dager.

  Tack Fredrik för introduktionen av denne för mig okände diktare!


Leave a Reply