Musik

Statens musikverk

Statens musikverk bevarar, främjar, tillgängliggör och levandegör teaterns, dansens och musikens kulturarv. Samlingarna omfattar bl.a.